Music is the key

Lè, ou ka fenmen dé bra’w dèyè do mwen
Sa ka ban mwen frison
E lè, ou ka glisé dé ti mo an zorèy mwen
Pou rann mwen polison
Mannyè’w ka fè pa toujou légal ou jis’ rété palé
Tou sa ké fatal
Ou envanté an mannyè dansé tout’ kò mwen ka vibré
Tou sa pa normal

_Kassav’ – Mélé

弘益人間 : 널리 인간을 이롭게 하라

위례성(慰禮城) – 한양(漢陽) – 한성(漢城) – 首爾 – 경성(京城) – 서울 – 서울특별시